Wat is big data?

@Pexels

De term ‘big data’ heeft positieve én negatieve connotaties. Het gaat om informatie die geregistreerd is in reusachtige gegevensbanken. “We moeten beseffen dat we, eender wat we doen, altijd elektronische sporen van onze handelingen achterlaten: aankopen van goederen en diensten, telefoongesprekken, e-mailverkeer, sociale netwerken, banktransacties, … De meeste van deze stromen zijn elektronisch geworden en vertellen iets over ons. Deze sporen, de informatie die we achterlaten, vormen de big data”, verduidelijkt Toon Vanagt, stichter van Data.be en Lex.be.

De gegevens komen voornamelijk van drie bronnen:

  • De ‘closed data’. Dit zijn persoonsgegevens die beperkt toegankelijk zijn via een toegang waarvoor een login en een wachtwoord vereist zijn. Degene die deze gegevens beheert, doet dit op een afgesloten en private manier, met bescherming (bijvoorbeeld bankgeheim, …).
  • De ‘public data’. Hier gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die men openbaar maakt door ze op de sociale media te posten. “Het gaat hier in zekere zin om een informele zone, waar de informatie publiek is maar niet bestemd voor iedereen. Toch kan deze informatie hergebruikt worden zonder dat men het weet, door ze te ‘forwarden’, door te sturen of te ‘retweeten’ op de sociale netwerken. Het hergebruik ervan is impliciet en men weet nooit waar men de informatie zal kunnen terugvinden”, waarschuwt Toon Vanagt.
  • De ‘open data’. Historisch gaat het om de gegevensstromen die de Staat beheert: het bedrag van de afgehouden belastingen, de begroting van de Staat, de betaalde toelagen, informatie die in het Staatsblad werd gepubliceerd, … Voor open data geldt een filosofie van openheid waardoor kennis gedeeld kan worden.

Het is mogelijk deze stromen te analyseren, te verwerken en ze in algoritmen te betrekken. Alle grote organisaties beschikken over budgetten om de gegevens te registreren. Deze gegevens vormen een kolossale informatiebron. Je moet er wel mee kunnen werken[i].

Met de opkomst van ‘connected objects’ neemt deze capaciteit om informatie te verzamelen nog toe. Vandaag is de auto al ‘aangesloten’: deze stuurt zijn locatie door via de GPS die contact heeft met een satelliet. Zo kan het GPS-systeem het verkeer bewaken en vervolgens informatie over de verkeersdrukte terugsturen naar de gebruikers. Met het Internet of Things (IoT) worden voorwerpen onderling aangesloten (‘connected objects’). Voeg er nog big data en artificiële intelligentie aan toe en het gebruik wordt ‘augmented’, verbeterd. Volgens ramingen van General Electric zullen tegen 2020 zo’n 50 miljard objecten met het internet verbonden zijn. Deze technologie maakt het mogelijk gegevens via een netwerk te transfereren zodat ze op intelligente wijze gebruikt kunnen worden. Om het even of we hier actief aan meewerken of passief blijven: in onze ultradigitale samenleving wordt álles een gegevensbron. Zodra big data ter sprake komt, is het concept privacy nooit ver weg.

De toenemende digitalisering van de samenleving leidt tot een vorm van democratisering van de toegang tot gegevens en van hun gebruik. De hele context van de big data behoort tot de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst van onze maatschappij. Onderwijs en ethiek met betrekking tot het gebruik van die gegevens moeten dringend een plaats krijgen. Blijft tot slot de vraag omtrent de uiteindelijke eigendom van de gegevens met betrekking tot de ‘connected objects’. Ongeacht de herkomst van de (private of openbare) gegevens moet er een debat worden gevoerd over het gebruik ervan evenals de deontologie en het respect voor de privacy.

Lees ook:

Digitalisering: Welke economische maatregelen voor een efficiënte en billijke overgang?

Wat is de blockchain?

[i] Meer weten over big data: What exactly is big data and why should you care? https://youtu.be/jGhRiwGHh30

Dit bericht is geplaatst in Diversen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *