Wat zijn de vastgoedvooruitzichten voor 2019?

@Pexels

Door Shaun Stevens, BNP Paribas AM

Voorspellen welke vastgoedmarkten in 2019 het best presteren, is zeker zo moeilijk. Enkele thema’s die nu spelen in de beursgenoteerde vastgoedsector, blijven vermoedelijk ook in 2019 actueel. Azië en Europa bieden volgens ons een groter rendementspotentieel dan Noord-Amerika, maar de risico’s zijn wel groter.


Figuur 1: Geraamd marktrendement over de komende 12 maanden* in lokale valuta

* Het rendement wordt berekend voor ondernemingen in de FTSE EPRA Nareit Developed Index, op basis van de gemiddelde risico-rendementverwachting van analisten over de komende twaalf maanden en het dividendrendement zoals gerapporteerd in Bloomberg. Bron: Bloomberg per 30-11-2018. Door wisselkoersbewegingen kan het rendement stijgen of dalen.

Goede markten

Groei en balansdiscipline blijven twee belangrijke thema’s voor beleggers en REIT[i]-beheerteams. Het goede nieuws is dat de meeste markten en sectoren in 2019 winstgroei laten zien, ook al is het in de huidige late fase van de vastgoed- en conjunctuurcyclus lastiger dan in voorgaande jaren om extra opbrengsten te genereren. REIT’s gaan waarschijnlijk bestaand vastgoed herontwikkelen of het gebruik ervan intensiveren en daarnaast nieuw vastgoed aankopen of ontwikkelen.

Het kwaliteitsverschil tussen vastgoedbedrijven is in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Ondernemingen van hoge kwaliteit, die over goede teams beschikken, toegang tot kapitaal hebben en hun balans strikt beheren, blijven tot de winnaars behoren. Volgens ons blijft het vastgoedklimaat zowel wat investeringen als bezettingsgraad betreft het gunstigst in steden met een poortfunctie en een hoge vestigingsdrempel, maar het is vermoedelijk geen goed idee om de markten aan de westkust van de VS, vooral in de kantoor- en industriesector, volledig links te laten liggen.

Wat de positieve vastgoedfactoren betreft, zouden de privatiseringen en fusies en overnames in de beursgenoteerde vastgoedsector in de komende twaalf maanden moeten voortduren en misschien zelfs toenemen. Voor veel kapitaal zijn beleggers op de wereldwijde markten nog op zoek naar een goede bestemming en in de eurozone wordt nog steeds volop geïnvesteerd in vastgoed. Globaal genomen bieden de waarderingen van vastgoedbedrijven in de eurozone steun aan de hele sector, omdat de rendementsverschillen met obligaties en aandelen gunstig afsteken tegen de historisch gemiddelden.

Minder goede markten

Alles wijst erop dat de groei van de wereldeconomie in de komende twaalf maanden vertraagt. Het sentiment in Europa in het bijzonder zal onder de negatieve uitstralingseffecten van het handelsconflict te lijden hebben. De zwakkere vraag uit China, de mogelijke politieke onrust in de eurozone en de verwachting dat de begrotingsstimulansen in de VS in de tweede helft van 2019 geleidelijk aan kracht verliezen, duiden erop dat voor de wereldwijde vastgoedmarkten en de wereldeconomie moeilijke tijden aanbreken.

Risico’s

Vastgoedaandelen staan bloot aan risico’s, vooral nu de Amerikaanse Federal Reserve haar monetaire beleid verkrapt. De kans is reëel dat de Fed de rente in 2019 verder verhoogt, ondanks de mildere toon van de Fed-voorzitter in de afgelopen weken. Hoewel de presidenten Trump en Xi tijdens een diner in Buenos Aires een tijdelijke wapenstilstand hebben gesloten, blijft de handelsoorlog tussen China en de VS als een zwaard van Damocles boven de wereldmarkt hangen. Door de politieke chaos rond de brexit neemt bovendien het risico toe dat het VK in maart 2019 uit de EU vertrekt zonder dat er formele scheidingsvoorwaarden zijn overeengekomen. In dat geval staat het VK een significante ontwrichting van de economie en de financiële markten te wachten. De marktverstoringen als gevolg van een harde brexit zonder akkoord zijn voor het Europese vasteland mogelijk net zo ernstig als voor het VK. Tot slot sleept de begrotingsdiscussie tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie zich waarschijnlijk voort tot na de verkiezingen voor het Europees Parlement komend voorja

[i]REIT: Real Estate Investment Trust (beursgenoteerde vastgoedbeleggingsmaatschappij)

Lees ook corner Markten

 

Ce contenu a été publié dans Actualiteit, avec comme mot(s)-clé(s) . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *