Fiscaliteit: Welke veranderingen voor uw beleggingen en spaargelden in 2018?

@Pexels

2018 zal veranderingen brengen in de belastingen van uw spaargelden. Kort overzicht van de belangrijkste maatregelen die op 1 januari 2018 in werking zullen treden.

  • De taks op de effectenrekeningen, ook wel de abonnementstaks genoemd, heeft (en zal ook nog) heel wat inkt laten vloeien. Ter herinnering, er zal een jaarlijkse taks van 0,15% worden geheven op al de effectenrekeningen als ze 500.000 euro of meer bereiken en dat op alle sommen vanaf 500.000 euro. De effecten op die effectenrekeningen die beoogd worden, zijn genoteerde of niet-genoteerde aandelen, genoteerde of niet-genoteerde obligaties, beveks, ETF’s, aandelen- of obligatiecertificaten, warrants, kasbons. Het is het totale uitstaande bedrag van de effectenrekeningen in België en eventueel in het buitenland dat in aanmerking zal worden genomen om de drempel van 500.000 euro te bepalen.
  • De TOB (Taks op de beursverrichtingen) zal stijgen van 0,27% tot 0,35% voor aandelen en van 0,09% tot 0,12% voor obligaties.
  • De spaarrekeningen, die lang werden bevoordeeld door de wetgever dankzij een vrijstelling van roerende voorheffing, werden eindelijk herzien, maar uiteindelijk in beperkte mate: het vrijstellingsniveau van de interesten voor de roerende voorheffing (die hier 15% bedraagt) is gedaald van 1.880 euro naar 940 euro per jaar.
  • Het toepassingsgebied van de Kaaimantaks zal worden uitgebreid naar de twee structuren en deze taks gaat voortaan ook worden geheven op de levensverzekeringen van Tak 21 en Tak 23. Als deze wijziging in werking treedt, zal een belastingplichtige die de aandelen van een juridische constructie heeft overgedragen in een levensverzekering belast worden op de inkomsten die voortvloeien uit die constructie.
  • Er zullen maatregelen zijn die de belastingen op bepaalde instrumenten echter zullen verlichten om bepaalde soorten beleggingen te stimuleren. Zo heeft de regering voorzien in een vrijstelling van roerende voorheffing (die 30% bedraagt) op de inkomsten die voortvloeien uit de aankoop van aandelen. De eerste schijf van 627 euro opbrengsten uit aandelendividenden zal zo worden vrijgesteld van roerende voorheffing.
  • Ook de pensioenspaarrekeningen zullen een voordeel krijgen. Voortaan zullen beleggers kunnen opteren voor een vermindering met 25% op een jaarlijks bedrag van 1.200 euro. Vandaag bedraagt die vermindering 30% op een bedrag van 940 euro. Hier vestigen we de aandacht van de belastingplichtingen erop een nauwkeurige berekening te maken van hun voordeel, want het zou kunnen dat de lagere vermindering op een groter bedrag niet voordelig is voor hen.
  • Op regionaal vlak, in Wallonië, zullen de registratierechten op roerende schenkingen vanaf 1 januari dalen (3% in rechtstreekse lijn en 7% in de andere gevallen). Ook andere maatregelen met betrekking tot roerende goederen zullen worden genomen.
Dit bericht is geplaatst in Beheer, Beleggingen met de tags , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *