Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel

IMG_0485Door Bank Belfius

Wanneer u gehuwd bent is het belangrijk u af te vragen onder welk stelsel dit is, zodat u een onderscheid kan maken tussen uw eigen goederen en deze van uw partner. In België is het immers niet voldoende om bv een bankrekening of de factuur voor aankoop van een sofa op uw naam te hebben om automatisch de zekerheid te hebben dat deze ook uw eigendom zijn. Alles hangt af van uw huwelijksvermogensstelsel. In onderstaand artikel bekijken we enkel het gemeenschapsstelsel.

Indien u gehuwd bent, zonder vooraf langs de notaris te gaan bent u automatisch gehuwd onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. Het is echter ook mogelijk om, voor of na het huwelijk, langs de notaris te gaan en te opteren voor dit stelsel. Normaal gezien zal de notaris dan ook een aantal algemene bepalingen opnemen en toevoegen aan het huwelijkscontract. Het wettelijk stelsel is vergelijkbaar met het vroegere stelsel van “gemeenschap van aanwinsten” waaronder uw ouders of grootouders getrouwd waren.

Het gemeenschapsstelsel maakt een onderscheid tussen 3 vermogens: het eigen vermogen van de ene partner, het eigen vermogen van de andere partner en het gemeenschappelijk vermogen.

Alle goederen die u tijdens uw leven vergaard heeft, moeten behoren toe aan 1 van deze 3 vermogens.

De auto die u reeds bezat voor uw huwelijk of het huis dat u via schenking of via een erfenis ontving voor of tijdens het huwelijk zijn eigen goederen. Zij Behoren u 100% toe.

Daarentegen zijn alle inkomsten van de ene of de andere echtgenoot gemeenschappelijk. Onder inkomsten begrijpen we, professionele inkomsten (salaris, inkomen van de zelfstandige, werkloosheidsuitkeringen, opzeggingsvergoedingen, pensioen, …) roerende inkomsten (interesten, dividenden, …) en onroerende inkomsten (huur, ….) .

De inkomsten van eigen goederen zijn trouwens ook gemeenschappelijk! Indien uw ouders u een appartement schenken dat u besluit te verhuren, dan is dit appartement een eigen goed dat uw eigendom is. Daarentegen zijn de huuropbrengsten gemeenschappelijk (tenzij anders voorzien in het huwelijkscontract).

In principe zijn alle aankopen (roerend en onroerend) gedaan door beide echtgenoten samen tijdens het huwelijk gemeenschappelijk. Dit principe kent enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld indien één echtgenoot een bepaald goed in eigen naam koopt én eigen middelen gebruikt. Neem nu, u koopt een schilderij dankzij een schenking van uw tante. Dit schilderij is uw eigen goed.

Bovendien is het zo dat , in een gemeenschapsstelsel, elk goed waarvan u niet kan aantonen dat het een eigen goed is, wordt beschouwd als behorend tot de gemeenschap. Dwz, indien u niet meer kan aantonen dat uw kunstcollectie werd aangekocht voor het huwelijk, ze zal vermoed worden te behoren tot de gemeenschap.

Daarnaast kunnen we ons de vraag stellen of het geld dat we op een rekening stortten ons daadwerkelijk toebehoort van zodra de rekening werd geopend in eigen naam?

Indien u deze rekening reeds aanhield voor het huwelijk en geen enkele transactie heeft plaatsgevonden sindsdien, zal het kapitaal op de rekening u toebehoren in zoverre men nog steeds de startsom kan individualiseren.

Daarentegen, indien tijdens het huwelijk er stortingen plaatsvonden op deze rekeningen, bv van uw salaris, en van waaruit er betalingen zijn gebeurd, is het wellicht praktisch bijna onmogelijk om aan te tonen wat nog eigen is en wat behoort aan de gemeenschap. In dit geval zal het geld op de rekening beschouwd worden als gemeenschappelijk.

Evenzo, indien het startkapitaal inkomsten heeft voortgebracht en deze werden op dezelfde rekening gestort, zal de volledige som op de rekening tot de gemeenschap behoren : de opbrengsten zijn nl gemeenschappelijk. Door deze vermenging is het immers erg moeilijk om nog met zekerheid aan te duiden wat nu precies eigen is en wat gemeenschappelijk.

Tenslotte, zoals bij de goederen, ook schulden kunnen eigen of gemeenschappelijk zijn.

Schulden zijn eigen indien ze bv voor het huwelijk reeds bestonden of indien ze verband houden met een schenking of erfenis van één specifieke echtgenoot.

Daarentegen zijn schulden gemeenschappelijk, indien deze die werden aangegaan door beide echtgenoten samen in het belang van het gezin, de opvoeding van de kinderen of ook in het belang van het gemeenschappelijk vermogen.

Lees ook: Corner Overdracht

Dit bericht is geplaatst in Overdracht met de tags , , . Bookmark de permalink.

Één reactie op Echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel

  1. Desi schreef:

    Ik vind het steeds ingewikkelder worden. Mijn partner en ik willen deze zomer in Nederlands Limburg trouwen, maar we zijn nu een beetje aan het twijfelen geslagen. Trouwen is voortaan ook zonder gemeenschap van goederen begrepen we. Maar voor ons is het vanzelfsprekend dat we ALLES met elkaar delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *