Met België nieuwe richtingen uit

Door Isabelle de Laminne

Als journalist komen we tijdens interviews of persconferenties verschillende mensen tegen die hun visie geven op de economische problematiek of hun deskundige kennis hierover delen. Met de situatie in ons land voor ogen, vonden we het aan de vooravond van nieuwe verkiezingen opportuun om enkele economische experts met elk een verschillende achtergrond rond de tafel bijeen te brengen om te debatteren over onderwerpen die de situatie in ons land aangaan.

Tijdens een bezinningsweekend hebben vijf economen met uiteenlopende achtergronden de tijd genomen om na te denken over oplossingen voor België. Hieruit is een document ontstaan met concrete voorstellen en constructieve oplossingen die gezamenlijk werden uitgewerkt. Deze voorstellen kwamen tot stand op basis van een consensus tussen de verschillende aanwezige economen wars van enige politieke inslag.

Het is belangrijk in de maatschappij dat elkeen zijn verantwoordelijkheid opneemt en doet wat hij moet doen. De economen moeten niet alleen deskundige onderzoeken verrichten, maar ze moeten die ook delen. De journalisten zijn het doorgeefluik van die informatie tussen de experts en het grote publiek of de politieke wereld. De politici moeten hun verantwoordelijkheid opnemen en luisteren naar wat de experts te zeggen hebben. Ook de burgers moeten beseffen dat kwesties over overheidsfinanciën, pensioenen, concurrentievermogen geen loze begrippen zijn: het zijn ook hun problemen. We zijn een natie die bestaat uit individuen en we zijn allemaal verantwoordelijk. Het volstaat nog maar te kijken naar de gekte rond de Rode Duivels om te beseffen in hoeverre we ons kunnen mobiliseren en dit gevoel van samenhorigheid kunnen oproepen. We zouden ons net zo verantwoordelijk en één moeten opstellen ten aanzien van onze economische uitdagingen.

Vandaag is de tijd gekomen om de economische, fiscale en budgettaire richtingen die we willen, of eerder moeten nemen, opnieuw uit te stippelen. Hoe willen we, daar waar we nu staan in de maatschappij, dit keerpunt markeren? Zullen we de noodzakelijke besluiten durven nemen en voorbijgaan aan de individuele bekommernissen op korte termijn? Zullen we het lef en de moed hebben vernieuwende en belangrijke oplossingen te overwegen die op korte termijn ongetwijfeld streng zullen overkomen, maar op lange termijn hun vruchten zullen afwerpen? Hoe zullen de veranderingen die we vandaag doorvoeren het keerpunt in de geschiedenis markeren? En, wanneer we vooruit kijken, welke besluiten op economisch, financieel en sociaal vlak zullen onze toekomst en die van de generaties na ons verbeteren? Welke indruk willen we nalaten in de opbouw van deze toekomst? Dit is wat we voorstellen aan de lezer.

Dit document is opgesteld rond drie kernthema’s:

–      In een eerste deel worden fiscale voorstellen (PB, VENB, vermogensoverdracht, indirecte belastingen, …) bestudeerd.

–      In het tweede deel worden voorstellen aangereikt om het pensioensysteem te hervormen.

–      En tot slot komt het concurrentievermogen van ons land aan bod, niet alleen via de loonkosten, maar ook via de verbetering van andere factoren (efficiëntie van het onderwijs en de administratie, …).

De in dit document voorgestelde hervormingen beogen zowel een grotere doeltreffendheid als meer rechtvaardigheid. Deze maatregelen moeten globaal worden bekeken en stapsgewijs worden ingevoerd. We zijn ons ervan bewust dat ze opofferingen zullen vergen, maar, naar onze mening, vormen ze een verplichte stap naar een meer rechtvaardige en beter bestuurde maatschappij. Vanaf morgen kan U het document “Economische denkpistes en inzichten. Nieuwe structurele richtingen voor België ” op MoneyStore raadplegen.

Dit bericht is geplaatst in Club der wijzen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

1 Response to Met België nieuwe richtingen uit

  1. Mauritz.A.Noppe schreef:

    De verantwoordelijkheid én verantwoording, de vrijheden en het vertrouwen zullen de kernbegrippen worden voor een serene besluitvorming. Maar lobbies en pressiegroepen bemannen de ministeriele cabinetten en oud cabinetards ziet men daarna op sleutelpostjes terug.Die sluipende besluitvorming en een bijziend ingekokerd journaille kan daar geen bijsturing voor uitlokken. Arcopar en Publifin zijn exemplarisch voor de oligarchie in onze economie. Het tegengewicht is niet voorhanden en klokkenluiders worden gepest en verguisd ook door de vakbonden.Waarom voelen die zich bedreigd ? Beweging.vetjes ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *