Actualiteit: Wat te denken van de huidige economische situatie?

bourse-Nyse-22-150x150Het voortdurende pessimisme van sommige mensen ten aanzien van de situatie van onze economieën is alarmerend. Dit pessimisme, dat het herstel al helemaal niet vooruit helpt, knaagt aan het vertrouwen. Maar, zonder overdreven optimistisch te willen zijn, moeten we toch toegeven dat de rust in de economieën wereldwijd is teruggekeerd.

De eurozone is, zo zegt men ons, uit de Recessie getreden, maar we spreken niet van groei, maar eerder van een positieve buiging. De groei blijft mogelijk niet altijd even goed ondersteund voor de rest van het jaar en sommige cijfers, zoals deze van Nederland, stemmen tot nadenken. Het Nederlandse BNP is in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,4% gedaald.

In de Groeilanden kennen de economieën van China en Brazilië een vertraging. « De cijfers bevestigen dat er helemaal geen herlancering is van de Chinese economie, maar dat het blijft bij een vrij zwakke groei », aldus Bernard Keppenne, Chief Economist bij CBC Banque. In de Verenigde Staten zou de groei aanhouden zonder echter een stevige versnelling te kennen.

In Europa wordt de onrust vooral gevoed door het deflatierisico. De Inflatie in de eurozone is laag, maar nog positief, namelijk 0,5% tegenover 3% in november 2011. We halen dus lang niet de 2%-doelstelling van de ECB en dat verontrust tal van waarnemers op de markten. Zo dalen in sommige landen, zoals Cyprus, Griekenland, Portugal en Slovakije, de prijzen. Maar is deze lage Inflatie nu juist niet gunstig voor de buitenlandse handel van de landen van de eurozone? « Dit effect speelt maar een kleine rol in het kader van de monetaire unie. De buitenlandse handel van de lidstaten wordt gedomineerd door het handelsverkeer binnen de eurozone. Wanneer ook de handelspartners een zeer lage Inflatie kennen, vermindert het Inflatiepercentage en vermindert ook de daaruit voortvloeiende concurrentiewinst evenveel. De huidige lage Inflatie lijkt dus niet wenselijk. Meer nog, ze heeft de neiging om de pogingen van de perifere landen om hun competitiviteit opnieuw op te krikken, te belemmeren », legt Jean-Pierre Durante, Financieel Verantwoordelijke voor het market research team bij Banque Pictet & Cie SA uit.

Bij Deutsche Asset & Wealth Management is men van mening dat het deflatierisico in de eurozone overdreven is en rekent men op een groei in de eurozone van 0,9% en op een wereldwijde groei voor dit jaar van 3,7%. Het nieuws over de groei heeft het Mario Draghi mogelijk gemaakt zich tevreden te stellen met mondelinge interventies sinds eind vorig jaar. Wat mogen we de komende maanden verwachten van de ECB? De ECB zou niet-conventionele maatregelen kunnen nemen. Maar het zal moeilijk zijn een akkoord te vinden over dit soort maatregelen. Het is dan ook zo goed als zeker dat de raad van gouverneurs van de ECB zich zal beperken tot enkele symbolische maatregelen. « Nadien zou de ECB de private equity en de heropleving van de ABS-markt kunnen aanpakken. In afwachting van een strenger monetair beleid door de Fed, zou de ECB zich dus tevreden kunnen stellen met het minimum, met mondelinge en symbolische interventies. Het gevaar is wel dat ze de eurozone dan laat afglijden op de verontrustende helling van de deflatie », voorspelt Jean-Pierre Durante.

Waakzaamheid is dus geboden, maar het pessimisme mag onze economieën niet verlammen. In de portefeuilles mogen we ons waarschijnlijk verwachten aan wat Volatiliteit en moeten we bij de aandelen uit de Groeilanden erg selectief te werk gaan. Volgens de analisten van Deutsche Asset & Wealth Management, zouden de aandelenmarkten ondersteund moeten blijven door de goede waarderingen en gunstige winstvooruitzichten. De kijk op de huidige economische situatie hangt af van de manier waarop we deze benaderen: ofwel is het glas half vol, ofwel is het half leeg.

Dit bericht is geplaatst in Actualiteit met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *