Beheren vanuit vrouwelijk perspectief, een uitdaging

door Bank Degroof

Vrouwen zijn de belangrijkste consumenten in de economie en ook voortreffelijke spaarders. Volgens een studie van de Boston Consulting Group (BCG) uit 2009 wijzen vrouwen de financiële sector aan als de sector waarover zij het minst tevreden zijn op het vlak van diensten en producten.

Voor beleggingen, bijvoorbeeld, zegt 73% ontevreden te zijn over de dienstverlening en 71% over het productenaanbod. Voor verzekeringen bedragen die percentages respectievelijk 75 en 74% en voor kredietkaarten 64 en 62%. Volgens een andere studie van het consultancybureau beweert de helft van de ondervraagde vrouwen dat hun vermogensbeheerder beter werk zou kunnen leveren door meer aan hun wensen tegemoet te komen. BCG onderstreept dat veel beheerders vrouwen beschouwen als een discrete maar belangrijke groep. Toch ontwikkelen de beheerders slechts oppervlakkige strategieën om hen tevreden te stellen.

Uiteraard zullen de verantwoordelijken van financiële instellingen antwoorden dat de behoeften van vrouwen op het gebied van producten niet zo veel verschillen van die van mannen en dat het dus niet relevant is om tijd en middelen te besteden aan het uitdenken van specifieke oplossingen voor vrouwen. Maar, in feite zou het veeleer een opportuniteit zijn voor de financiële instellingen. “Zij zouden diensten en producten kunnen aanbieden die specifiek ontworpen zijn voor de levensstijl van vrouwen, zij zouden hun verkoopkrachten kunnen moderniseren en aanpassen en de vrouwen meer informatie en vorming aanbieden. Zo zouden zij een gevoel van gemeenschap kunnen creëren en een betere en rendabeler relatie kunnen bewerkstelligen die van de ene op de andere generatie, van moeder op dochter, zou overgaan”, aldus nog de studie van BCG. Het is dus de cliëntaanpak die opnieuw moet worden uitgedacht.

Op het terrein is de werkelijkheid tamelijk genuanceerd. “Ons vrouwelijk cliënteel is zeker niet homogeen. Wij hebben vrouwen die gewerkt hebben en na hun loopbaan naar ons komen met hun pensioenkapitaal. Zij zijn tamelijk voorzichtig met dat opgebouwde kapitaal en willen geen al te grote risico’s nemen. Wij hebben ook vrouwen die een vermogen geërfd hebben. Voor sommige vrouwen werd dat eerst beheerd door hun vader, dan door hun echtgenoot en, na zijn dood, ten slotte door hun zoon.”, stelt Eloïse d’Oultremont vast, Senior Private Banker bij Bank Degroof. Vrouwen nemen zeer dikwijls het beheer van het familiebudget voor hun rekening maar, zodra het gaat over financiële producten, denken zij over te weinig vorming te beschikken om die te begrijpen. Zij stellen financiën dikwijls gelijk met wiskunde “Het is echter een verantwoordelijkheid die, zoals het stemrecht of het onderhoud van een onroerend goed, moet worden opgenomen. Sommige vrouwen komen nooit bij ons en sturen hun echtgenoot. Andere komen alleen of als koppel. Bij die koppels heeft zich soms op alle vlakken inclusief het financiële domein een echte dynamiek ontwikkeld. Elke vrouw of elke man komt binnen met zijn of haar geschiedenis en irrationaliteit. Het vermogensbeheer en het geldbeheer stellen voor iedere persoon iets bijzonders en specifieks voor waarmee we rekening moeten houden bij het nemen van beslissingen. Dat kan zeer ontroerend zijn. Die ontmoeting met mensen, met hun geschiedenis en hun relatie tot geld is een van de meest passionerende aspecten van ons beroep”, vertelt Eloïse d’Oultremont enthousiast.

Gezien de resultaten van de studie van BCG, is het echter moeilijk om oplossingen te vinden zonder zich sektarisch op te stellen. “Wij zouden producten voor vrouwen kunnen ‘herverpakken’, een bank met een ‘roze strik’ oprichten, maar is het dat echt wat vrouwen wensen? Er heerst een zeker ambivalent gevoel: als we een product op maat voorstellen specifiek bestemd voor vrouwen, dan zullen sommige het gevoel hebben dat wij ze als minderwaardig aan de man beschouwen. Wij bieden cursussen en conferenties aan voor vrouwen. Maar we kunnen ons de vraag stellen of uiteindelijk niet heel de structuur die door en voor de mannen bedacht is, moet worden herzien. Toch vertonen vrouwen geen typisch profiel of geen typische reactie. Veranderingen zullen nog heel wat tijd vergen” erkent Eloïse d’Oultremont. Ook de ingewikkelde houding ten opzichte van geld die sinds eeuwen in onze cultuur verankerd is, moeten we leren beheren.

Dit bericht is geplaatst in Vrouwen met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *