Volatiliteit? Wat wil dat nu zeggen?

In de huidige context hebben we het vaak over de belangrijke volatiliteit van de markten. Maar wat houdt dat nu in, die volatiliteit? De volatiliteit van een effect staat voor de schommeling ervan, voor de wisselvalligheid van de koers gedurende een bepaalde periode. Het is ook aan de hand van die volatiliteit dat de risicograad van een effect wordt vastgesteld en gemeten. De berekening van deze risicograad gebeurt op basis van een wiskundige formule die een schatting geeft van de volatiliteit.

Om de toekomstige volatiliteit van een effect te bepalen, wordt gekeken naar de bewegingen van dit effect in het verleden. In deze formule wordt gebruik gemaakt van de standaardafwijking van de historische schommelingen van de koers over een welbepaalde periode (één jaar, drie jaar, bijvoorbeeld). Meestal is het de volatiliteit op jaarbasis sinds de oprichting van het fonds die als uitgangspunt wordt genomen.

De volatiliteit analyseert hoe het fonds zijn jaarprestatie behaald heeft. Gebeurde dit door dagelijks sterke stijgingen en dalingen te ondergaan? Of waren er, daarentegen, geen uitgesproken koersschommelingen, waardoor de prestaties van het fonds een veel regelmatiger verloop kenden?

Doorgaans gaat een belegger kiezen voor beleggingen met een gezapiger verloop, eerder dan voor fondsen die dezelfde prestatie hebben bereikt na hevige opwaartse en neerwaartse uitschieters.

Het is dan ook duidelijk dat de meest volatiele fondsen en effecten ook de meest risicovolle zijn. Een fonds dat dagelijks of wekelijks vrij sterke schommelingen kent, dreigt immers het jaar te eindigen op een prijs die sterk verschilt van de oorspronkelijke prijs.

Een belegger moet dus in zijn beleggingskeuzes niet enkel rekening houden met de prestatie van een fonds, maar ook met de volatiliteit ervan. Hij zal dus op zoek gaan naar fondsen die, voor een welbepaalde prestatie, het minst volatiel zijn, dit wil zeggen de minste risico’s vertonen ten opzichte van andere fondsen die dezelfde rentabiliteit bieden, maar volatieler zijn.

De volatiliteit wisselt met de tijd. Momenteel kennen we een periode van sterke volatiliteit, omdat de markten nerveuzer zijn. Gezien de volatiliteit berekend wordt op basis van historische gegevens, geeft ze een indicatie van de toekomstige risicograad, maar het blijft een indicatie. Algemeen wordt gesteld dat fondsen met een volatiliteit van minder dan 5% eerder defensieve (voorzichtige) fondsen zijn. Fondsen met een volatiliteit tussen 5% en 9% vertonen een gematigd risico, terwijl fondsen met een geschatte volatiliteit van meer dan 9% beschouwd worden als meer dynamische en dus risicovollere fondsen.

De volatiliteit kan ook gemeten worden aan de hand van de bètacoëfficiënt. Deze coëfficiënt meet het risiconiveau van een fonds of een aandeel door het te vergelijken met het risiconiveau van een beursindex of gelijkaardige effecten. Een bèta van een aandeel van bijvoorbeeld 0,7 betekent dat de koers van dit aandeel gemiddeld met 0,7% schommelde, terwijl de index diezelfde periode gemiddeld met 1% schommelde. De bèta geeft dus de koersgevoeligheid weer van een effect ten opzichte van de marktgevoeligheid die wordt vertegenwoordigd door de referentie-index. Een bètacoëfficiënt kleiner dan 1 wil zeggen dat het aandeel minder zal dalen dan de markt. Een bètacoëfficiënt groter dan 1 betekent dan weer dat het aandeel meer zal dalen dan de markt, omdat het gevoeliger is dan de index.

De belegger zal in zijn beleggingskeuze ook rekening moeten houden met die volatiliteit. Deze staat immers in verband met de risicograad die hij bereid is te aanvaarden. Enkel kijken naar de prestatie is dus niet voldoende.

Bron van de foto: Wikimedia
Dit bericht is geplaatst in Beleggingen met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Één reactie op Volatiliteit? Wat wil dat nu zeggen?

  1. Walter Herssens schreef:

    Geachte,
    Ik zoek informatie omtrent de relatie tussen volatiliteit van een aandeel ten overstaan van de koers van datzelfde aandeel. Of anders uitgedrukt, hoe verhouden zich de volatiliteit en de koers van een aandeel ?
    Mvg,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *