Groene obligaties in de lift

@Pexels

Door Arnaud Guilhem Lamy, Portefeuillebeheerder
Felipe Gordillo, Senior Esg-Analist, BNP Paribas AM

Amper vier jaar geleden, in 2013, was wereldwijd nog maar nauwelijks 20 miljard euro aan groene obligaties uitgegeven. Eind januari 2017 stond de teller al op ruim 200 miljard euro. Bovendien is de verwachting dat er tegen eind dit jaar voor meer dan 120 miljard euro aan nieuwe uitgiften bijkomen[i]. Continuer la lecture

Publié dans Duurzame beleggingen | Marqué avec , | Laisser un commentaire

Wat is het verschil tussen actieve en passieve beleggingsfondsen?

@Pexels

Het grootste verschil ligt in de filosofie van het beheer. De actieve fondsbeheerder streeft naar een beter rendement dan de referentie-index (de benchmark), terwijl de passieve fondsbeheerder gewoon de referentie-index volgt.
In dit filmpje legt NN Investment Partners u het verschil uit tussen deze twee beheersvormen.

Continuer la lecture

Publié dans Beheer | Marqué avec , | Laisser un commentaire

Aanvullend pensioen en fiscaal voordeel: de ideale combinatie!

@pexels

Door AG Insurance

We weten allemaal dat het wettelijk pensioen voor veel mensen niet zal volstaan om hun levensstandaard aan te houden. Het is dan ook belangrijk dat u een aanvullend pensioen opbouwt. Om mensen te motiveren om te sparen heeft de federale overheid twee belastingverminderingen uitgewerkt: pensioensparen en langetermijnsparen.

Continuer la lecture

Publié dans Fiscaliteit, Pensioen | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Einde desinflatie in opkomende markten in zicht

@Pexels

Door Schroders

De omslag van kwantitatieve verruiming (quantative easing of QE) naar kwantitatieve verkrapping (quantative tightening of QT) is een volgende stap in de richting van normalisering van het beleid.

Als de markten efficiënt zijn, dan is deze omslag van QE naar QT reeds ingeprijsd door de financiële markten en zou het effect minimaal moeten zijn. De Fed heeft de afgelopen maanden zeer transparant gecommuniceerd over haar intenties en niemand kan daarom verrast zijn door haar aankondiging van 20 september dat de balans zal worden afgebouwd.  Maar de andere grote centrale banken lopen achter. De Bank of Japan (BoJ) en de Europese Centrale Bank (ECB) zitten nog volop in QE. Het zorgt er wel voor dat de wereldwijde liquiditeit voorlopig nog zal blijven toenemen.

Continuer la lecture

Publié dans Actualiteit, Beleggingen | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Villa in Andalousië : welke successierechten?

@Pexels

Door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner, Puilaetco Dewway Private Bankers

Voor hen onder u die de Spaanse zon regelmatig opzoeken en de trotse eigenaars zijn of zullen worden van een onroerend goed in de Autonome Regio van Andalousië kan het volgende bericht belangrijk zijn.

U weet het of u weet het niet maar indien u op het ogenblik van uw overlijden een Spaans vastgoed bezit, zal dit deel uitmaken van uw (wereldwijde) nalatenschap.

Men dient dan over de netto-waarde van deze goederen in België successierecht of erfbelasting te betalen conform de regels die van toepassing in het Gewest waar u de laatste afgelopen 5 jaar het langst heeft gewoond.

Continuer la lecture

Publié dans Fiscaliteit, Overdracht | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Elke graad warmer maakt de Amerikaan armer

@Pexels

Door Degroof Petercam

Het is zonde dat de VS uit het klimaatakkoord van Parijs zijn gestapt. Niet alleen voor het klimaat, ook voor de Amerikaanse economie.

De Amerikaanse economie is de dupe van de afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden, betoogde de Amerikaanse president Donald Trump eerder dit jaar. Hij trok zijn land prompt terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Op korte termijn zal dat wel een positieve impact hebben op de economische groei, maar op langere termijn is het onmiskenbaar negatief. Onlangs nog voorspelde Science[1] dat bij elke graad dat de aarde opwarmt, er een economische kostprijs is van 1,2 procent van het Amerikaans bruto binnenlands product.

Continuer la lecture

Publié dans Actualiteit, Duurzame beleggingen | Marqué avec , , | Laisser un commentaire

Duurzaam beleggen: evenwicht tussen mens, milieu & meerwaarde

@Pexels

Door NNIP

Duurzame beleggers kijken verder dan de pure cijfers. Ook goed bestuur en impact op milieu en maatschappij spelen een belangrijke rol in hun portefeuille. Maar… wat is verantwoord beleggen? Waarom zou u het overwegen? En hoe gaat het in zijn werk?

Continuer la lecture

Publié dans Duurzame beleggingen | Marqué avec | Laisser un commentaire

Wat is IDD, Insurance Distribution Directive?

@Pexels

Door AG Insurance

De Europese richtlijn betreffende verzekeringsdistributie (Insurance Distribution Directive – IDD), die op 2 februari 2016 verscheen in het Publicatieblad van de Europese Unie (richtlijn 2016/97), vormt een nieuwe fase in de harmonisering van de Europese verzekeringsmarkt. Met deze richtlijn willen de beleidsmakers de consumenten beter beschermen door zich te richten op de opleiding van de verzekeringsdistributeurs en de transparantie van de informatie.

De IDD richt zich zowel op de consumenten als op de verzekeringsprofessionals

Continuer la lecture

Publié dans Verzekeringen | Marqué avec , , , | Laisser un commentaire

De rol van de toezichthouder in duurzame beleggingen: een verkeerd debat?

@Pexels

Door Degroof Petercam

We hoeven ons niet te herhalen : de wereld van de duurzame en verantwoorde beleggingen vereist dat er Europese normen zijn en dat de concepten en definities geharmoniseerd worden, met het oog op een betere transparantie. De doelstelling is vooral om de eindconsument inzicht te geven in zijn keuze, en om hem een vergelijking te helpen maken. Want uiteindelijk moeten we niet wachten tot er een label wordt gecreëerd om ons bewuster te maken van de transparantie van deze producten.

Continuer la lecture

Publié dans Duurzame beleggingen | Marqué avec , | Laisser un commentaire

Toename antibioticaresistente infecties : een onzichtbaar risico voor beleggers

@Pexels

Door Seema Suchak, ESG analist bij Schroders

De kosten van resistente infecties zijn potentieel hoog. Economen schatten dat de toenemende resistentie kan zorgen voor 10 miljoen sterfgevallen per jaar en dat de kosten 100 biljoen US dollar tegen 2050 bedragen als er geen actie wordt ondernomen. De toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica is een van de belangrijkste uitdagingen voor de medische wetenschap. Toch is er nog weinig nagedacht over de risisco’s en kansen voor bedrijven en wat de implicaties zijn voor beleggers.

Continuer la lecture

Publié dans Actualiteit | Marqué avec , , , | Laisser un commentaire