Waarom zijn de markten beducht voor een rentestijging?

@Pexels

Door Deutsche Bank België

Tot tweemaal toe dit jaar werden de beurzen wereldwijd aan het wankelen gebracht door de plots stijgende rente. En telkens vond die stijging eerst plaats in de Verenigde Staten, om zich vervolgens uit te breiden naar de rest van de wereld.
Samengevat:

  • De rente stijgt als gevolg van de stijgende inflatie en het einde van buitengewone steunmaatregelen door de centrale banken.
   • Een stijging van de rentetarieven betekent niet noodzakelijkerwijs minder goede bedrijfsresultaten.
   • Door de volatiliteit van de aandelenmarkten kiezen sommige beleggers al voor obligaties. Maar een structurele stap in die richting is nog niet zichtbaar.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit, Beleggingen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Welke zijn de wijizgingen aan het Belgisch erf- en schenkingsrecht in 2018 ?

@Pexels

Door Martin Desimpel, Senior Wealth Planner bij Puilaetco Dewaay Private Bankers

Sinds 1 september 2018 gelden ook de bepalingen van de wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erf- en schenkingsrecht, de rechtstak die bepaalt wie de erfgenamen zijn en hoe een schenking en een legaat kunnen worden gerealiseerd.

De belangrijke principes van deze hervorming werden reeds uitvoerig besproken. We zetten ze nog even op een rij:

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Erfenis | Getagged , | Een reactie plaatsen

Wat te doen wanneer de markten corrigeren?

@Pexels

De financiële markten kabbelen allesbehalve rustig verder. Wat kan je doen wanneer je in een turbulentie terecht komt en je portefeuille (diep) in het rood komt te staan? Een gezonde houding is om wat afstand te nemen van de situatie, en de portefeuille in zijn geheel tegen het licht te houden. “Wanneer er turbulentie heerst op de markten is het aangewezen om de samenstelling van uw portefeuille te analyseren en te bekijken welke bèta de posities hebben. Het is immers raadzaam om na te gaan welke activa meer of minder gecorreleerd zijn met de markten,” aldus Frank Vranken, Strateeg bij Puilaetco Dewaay Private Bankers.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Aandelen, Actualiteit, Beheer | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Geneeskunde boekt vooruitgang: wat betekent dit voor de farmaceutische sector?

@Pexels

Door Siegfried Kok, Senior Portfolio Manager, BNP Paribas AM

Er verandert momenteel heel wat in de sector van de gezondheidszorg. Eén van de belangrijkste ontwikkelingen is vast en zeker de gepersonaliseerde zorg. Zo kan er onmiddellijk gekozen worden voor het geneesmiddel dat aan het genetische profiel van de patiënt beantwoordt waardoor aandoeningen zoals kanker veel sneller en doeltreffender te behandelen zijn. Net als bij elke verandering zijn er ook hier winnaars (de patiënten en de aanbieders van medische apparatuur) en verliezers (de farmareuzen).

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit, Beleggingen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Nieuw erfrecht : praktische gevolgen

Door AG Insurance

In september 2018 zijn de nieuwe bepalingen inzake het Belgische erfrecht ingegaan. Het gaat om één van de belangrijkste hervormingen sinds de invoering van het burgerlijk wetboek. In dit artikel bespreken we verschillende belangrijke aspecten van deze hervorming, en de gevolgen ervan in het kader van successieplanning.

Wat houden het voorbehouden erfdeel en de beschikbare quotiteit van een nalatenschap in?

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Overdracht | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Cyberrisico’s : waarop moeten beleggers letten?

@pexels

Door Schroders

Cybercriminaliteit is een steeds belangrijker risico voor bedrijven en organisaties wereldwijd. Het creëert een significante kostenpost die alleen maar toeneemt. Beleggers moeten daarom meer inzicht krijgen in hoe goed bedrijven dit risico beheren.

De snelle groei van de hoeveelheid data die bedrijven opslaan, waarvan er veel relatief weinig ervaring hebben met gegevensbeheer en -beveiliging, heeft cybercriminelen aangetrokken die gebruik maken van steeds geavanceerdere tools en technieken. Cybercriminaliteit kost bedrijven wereldwijd zo’n 60% meer dan 5 jaar geleden. In de VS zijn de kosten zelfs met meer dan 80% gestegen. Geen enkel bedrijf kan het zich nog veroorloven om de dreiging die van cybercriminaliteit uitgaat te negeren.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , | Een reactie plaatsen

Hoe navigeren tussen angst en kansen?

@Pexels

Door Deutsche Bank België

Volatiliteit zal de financiële markten blijven beïnvloeden, al mag dat u niet afschrikken om geïnvesteerd te blijven. Een actuele doorlichting van de financiële markten.

Samengevat:

 • Aandelen blijven de voorkeur genieten boven obligaties.
 • De aversie bij beleggers voor groeilanden heeft de waarderingen van hun aandelenmarkten een stuk aantrekkelijker gemaakt.
 • Flexibele gemengde beleggingsfondsen gaan door een turbulente periode. Niettemin blijven ze best de kern van een beleggingsportefeuille uitmaken.

De aandelenmarkten vinden dit jaar moeilijk de weg omhoog. Ze worden ook gekenmerkt door een grotere volatiliteit.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Green Bonds: positieve bijdrage aan het milieu

@Pexels

Wereldwijd zien we een toenemende vraag van particulieren en institutionele beleggers naar duurzaam en milieuvriendelijk beleggen. Beleggers willen een positieve, directe en meetbare impact hebben op het milieu. Green Bonds voldoen aan deze behoefte en zijn een interessante beleggingsvorm. Bram Bos, Lead Portfolio Manager van NN Investment Partners, vertelt hier meer over.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Beleggingen, Obligaties | Getagged | Een reactie plaatsen

Welke zijn de wijzigingen aan het Belgisch huwelijksvermogensrecht in 2018?

@Pexels

Door Martin Desimpel, Senior Wealth Planner bij Puilaetco Dewaay Private Bankers

Op 1 september 2018 trad de wet in werking, ter wijziging van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksvermogensstelsels. Met andere woorden, de regels die de verhoudingen tussen de echtgenoten vastleggen voor wat hun eigendommen betreft.

De nieuwe wet streeft naar :

 • een verduidelijking van het statuut van bepaalde eigendommen in het stelsel van gemeenschap;
 • een betere regulering van het stelsel van scheiding van goederen;
 • een aanpassing van het erfrecht van de langstlevende echtgenoot.

Hierna gaan wij dieper in op enkele wijzigingen Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Overdracht | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

De opwekkingscapaciteit van hernieuwbare energiebronnen blijft voortdurend toenemen

@pexels

Door Degroof Petercam

In 2017 was 70% van de netto bijkomende opwekkingscapaciteit van elektriciteit op wereldvlak afkomstig van hernieuwbare stroom. Dat is 3,5 keer meer dan tien jaar geleden, en twee keer meer dan vijf jaar geleden. In totaal werd er 178 megawatt hernieuwbare elektriciteitsopwekkingscapaciteit geïnstalleerd in de wereld (het equivalent van de opwekkingscapaciteit van Brazilië). Dat is een historisch record.

Lees verder op MoneyStore

Geplaatst in Duurzame beleggingen | Getagged , , | Een reactie plaatsen