Houdt reflatie aan in 2018 of niet? Drie factoren zijn bepalend

@Pexels

Door Johanna Kyrklund, hoofd multi-asset investments bij Schroders

Er zijn drie factoren die bepalen of de reflatoire omstandigheden dit jaar aanhouden:

    • De wereldwijde groei van het BBP zal de komende twee jaar rond de 3% zal blijven. De belastinghervorming in de VS zou voor een grote verrassing kunnen zorgen. Maar men verwacht niet dat de Amerikaanse bedrijven de voordelen van hun belastingverlaging in het geheel zullen besteden.

Lees verder

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wat je moet weten over de schuldsaldoverzekering

@Pexels

Door AG Insurance

Naar aanleiding van de aankoop of de verbouwing van een onroerend zal je bankier het ongetwijfeld hebben over een schuldsaldoverzekering. Het is zelfs mogelijk dat de bank eist dat je een dergelijke verzekering onderschrijft voor ze je een hypothecaire lening toekent. Het doel van deze verzekering blijft echter onduidelijk voor veel mensen. Daarom geven we je hierna een overzicht van alle factoren waarmee je rekening moet houden voor je een schuldsaldoverzekering afsluit.

Lees verder

Geplaatst in Verzekeringen | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Verslag van de High-Level Expert Group on Sustainable Finance: zeer belangrijk!

@Pexels

Door Degroof-Petercam

Het langverwachte finale verslag van de expertengroep rond duurzame financiën (HLEG High Level Expert Group on Sustainable Finance), die de Europese Commissie bijstaat in haar strategie rond duurzame financiën, werd op 29 januari jongstleden publiek gemaakt.

De belangrijkste milieuverenigingen vinden het een ambitieus project. Meerdere aanbevelingen proberen een kleine revolutie teweeg te brengen in de financiële sector, die bepaalde beleggers, met name enkele verenigingen die pan-Europese pensioenfondsen vertegenwoordigen, niet erg positief bekijken.

Lees verder

Geplaatst in Duurzame beleggingen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wat kunnen we verwachten voor de Japanse markt in 2018?

@Pexels

Door Naruki Nakamura, Hoofd vastrentende producten Japan bij BNP Paribas AM

Op 9 januari verlaagde de Bank of Japan (hierna BoJ) het bedrag van haar programma voor de aankoop van obligaties. Dat was voor bepaalde beleggers een signaal dat de centrale banken van de G3 hun onconventionele monetaire beleid mogelijk willen beëindigen. Gegeven de massale verkoop van Amerikaanse obligaties in de tweede week van januari, maakt een aantal specialisten zelfs algemener melding van een “nieuw tijdperk voor de obligatiemarkten”. Omdat de centrale banken via hun activa-aankopen bepalend zijn voor het reilen en zeilen op de obligatiemarkten is het erg belangrijk om te begrijpen wat er precies achter de recentste maatregelen van de BoJ schuilgaat. Sommige economen vragen zich al enige tijd af of de BoJ overweegt om een andere koers te varen.

Lees verder

Geplaatst in Actualiteit | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Beleg ik beter alles in één keer of gespreid in de tijd?

@Pexels

Tenzij u een kristallen bol hebt, is het erg moeilijk om te bepalen wat het ideale moment is om uw fonds te kopen. Wat is dus de beste aankoopstrategie? Lees verder

Geplaatst in Beheer | Getagged | Een reactie plaatsen

Vooruitzichten voor verantwoorde financiën in 2018 (deel 2)

@Pexels

Door Degroof Petercam

  1. Het Eldorado van de groene obligaties

De klimaatverandering heeft de jongste jaren onmiskenbaar een invloed uitgeoefend op ESG-thema’s. Ook in de toekomst zal deze trend zich voortzetten. Groene obligatie-uitgiftes zijn hiermee nauw verbonden en blijven erg populair. Dat bewijzen de verschillende overheden zoals Frankrijk en Polen, die in 2017 groene obligaties hebben uitgegeven. Zelfs de Belgische overheid volgde aan het einde van het jaar.

Nu de groene obligaties ongeveer tien jaar bestaan, is het een goed moment om de balans op te maken van hun markt. Net zoals verantwoorde beleggingen hebben groene obligaties, die voordien een nichesegment waren, voor een echte revolutie gezorgd op de obligatiemarkten. Hoewel de omvang van deze markt (bijna 315,4 miljard USD eind 2017) nog beperkt is ten opzichte van de wereldwijde obligatiemarkt, neemt het aantal groene obligatiefondsen toe. Dat toont aan dat – vooral institutionele – beleggers er erg tuk op zijn.

Lees verder

Geplaatst in Duurzame beleggingen | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Waarop letten alvorens je investeert in Initial Coin Offerings (ICO’s) die nieuwe tokens uitgeven?

@Pexels

Door Investereum

Wanneer je wil investeren in ICO’s moet je beroep doen op je gezond verstand. Je checkt de bedrijven die de ICO’s in de markt zetten daarbij op exact dezelfde manier als wanneer je zou investeren in aandelen van een beursgenoteerd bedrijf.

Hieronder enkele aandachtspunten om te checken of je in goede ICO’s investeert:

Lees verder

Geplaatst in Beheer | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Successieplanning in Vlaanderen – Wat wijzigt er ?

@Pexels

Door Anouck Lejeune, Senior Wealth Planner, Puilaetco Dewaay Private Bankers

Het Vlaamse decreet van 8 december 2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2017, voorziet in een aantal wijzigingen op het vlak van erfbelasting die voor u wel eens belangrijk kunnen zijn.

Enerzijds heeft men de mogelijkheden om –fiscaal- te plannen tussen echtgenoten aan banden gelegd maar anderzijds wordt een versoepeling voorzien wanneer men kleinkinderen bij de nalatenschap wenst te betrekken.

Wat wijzigt er nu concreet voor u vanaf de inwerkingtreding van het decreet op 24 december 2017?

Lees verder

Geplaatst in Fiscaliteit, Overdracht | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wat verandert er in 2018 aan de fiscaliteit van pensioensparen?

@Pexels

Door AG Insurance

U bent er ongetwijfeld van op de hoogte: het fiscaal plafond van 940 EUR per jaar in 2017 stijgt tot 960 EUR per jaar in 2018. Daarnaast werkt de Belgische regering aan een aanpassing van de fiscaliteit van pensioensparen in 2018. Maar hoe zit dit precies in elkaar?

Welke aanpassingen kunnen we verwachten?

Sinds 1 januari 2018 mogen Belgische belastingbetalers maximaal 960 EUR per jaar storten in hun pensioensparen. Ze genieten een fiscaal voordeel van 30 % op het gestorte bedrag. Als ze dit maximum storten, bedraagt het fiscaal voordeel 288 EUR.

Lees verder

Geplaatst in Fiscaliteit, Verzekeringen | Getagged , | Een reactie plaatsen

Wat zijn de vooruitzichten voor grondstoffen en goud in 2018 ?

@Pexels

Door Mark Lacey, specialist in energie en edelmetalen bij Schroders

Als de wereldwijde inflatie aantrekt, dan is de tijd aangebroken om de blootstelling te verhogen aan grondstoffen, schrijft, in een commodities outlook voor 2018. Een sterke US dollar pakte negatief uit voor grondstoffen tijdens de berenmarkt die in 2016 eindigde. De depreciatie van de US dollar in 2017 lijkt het begin te zijn van een nieuwe berenmarkt voor de US dollar. Een zwakkere US dollar zal in 2018 een positieve factor zijn op de grondstoffenmarkten.

Lees verder

Geplaatst in Actualiteit, Beleggingen | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen